कटारी । उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले ७६ करोड ४२ लाख ६२ हजार ५ सय ५० रुपैंयाको वार्षिक नीति , कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेको छ । १० असारमा सम्पन्न नगरको नवौैं नगरसभाले पारित गरेको बजेट तथा कार्यक्रम आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराईएको हो ।
कटारी नगरकार्यापालिकाको कार्यालयमा सम्पन्न पत्रकार सम्मेलनमा नगरका प्रवक्ता प्रेम थापाले आर्थिक वर्ष २०७९ /८० को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गर्नुभयो । थापाका अनुसार आन्तरिक आय ३ करोड ८३ लाख ६० हजार , वित्तीय समानीकरण अनुदान (संघीय) १२ करोड ३७ लाख, प्रदेश वित्तीय समानीकरण अनुदान ६६लाख २१ हजार, संघीय राजश्व बाडफाँडबाट १५ करोड ९२ लाख ९६ हजार, प्रदेश राजश्व बाँडफाँड २ करोड ९ लाख ५ सय ५० , प्रदेश समपुरक कोष १ करोडको बजेट नगर सभाले पारित गरेको हो ।

त्यस्तै प्रदेश सशर्त अनुदान ४१ लख ९५ हजार , संघीय सशर्त अनुदान ३९ करोड २ लाख र संघीय सरकार समपुरक अनुदान तर्फ १ करोड १० को अनुमानित आय सार्वजनिक गरिएको हो । कार्यक्रम अनुसार विषयक्षेत्रगत रुपमा विनियोजित बजेटमा आर्थिक विकास क्षेत्र १ करोड ४४लाख ४५ हजार , सामाजिक विकासको क्षेत्रमा ८ करोड ८० लाख ६० हजार , पूर्वाधार विकास १२ करोड ४२ लाख ५४ हजार, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा १ करोड ७८ लाख४१ हजार, सुशासन तथा संस्थागत विकास क्षेत्रमा १२ करोड ५२ लाख ६७ हजार ५ सय ५० विनियोजन गरिएको छ ।

कार्यक्रम अनुसार आर्थिक विकासमा प्रत्येक वडामा कृषि तथा पशु प्राविधिक खटाई वडाबाटै कृषि तथा पशु सेवा प्रदान गर्ने , सामाजिक विकास तर्फ वडागत नमुना विद्यालयको अवधारणा, स्वास्थ्य तर्फ जेष्ठ नागरिकलाई निःशूल्क स्वस्थ्य विमा , लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसैगरी सुरक्षित ल्याण्डफिल्ड साईट , प्रत्येक वडामा टोल विकास संस्था, पूर्वाधार विकासमा पनि जोड दिईएको छ ।

नगरको १४ वडामा गरी जम्मा ५ करोड ५५ लाख ४९ हजार विनियोजन गरिएको छ । सुन्दर कटारी नगरको पहिचान , सुशासन र समृद्धि हाम्रो अभियान भन्ने नाराका साथ नवौ नगर सभा सम्पन्न भएको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया